Uslovi korišćenja

Termini "Sajt", "rent4holiday", "rent4holiday.com" predstavljaju internet sajt www.rent4holiday.com i usluge ponuđene putem ovog sajta.

Pod "Korisnici" podrazumevamo sve pojedince ili pravna lica koja pristupe sajtu, bez obzira na razloge.

Termini "Pravila", "Sporazum", "Ugovor", "Pravila i uslovi" se koriste da označe ovaj ugovor.

Prihvatanje pravila

Ovaj ugovor se odnosi na sajt www.rent4holiday.com i njegove usluge i sadržaj.

Sajt Vam obezbeđuje usluge koje mogu biti izmenjene s vremena na vreme, bez prethodnog obaveštenja. Kada koristite usluge koje su u vlasništvu sajta ili pod njegovim upravljanjem, Vi i Sajt ćete biti predmet svih normi i pravila koja se odnose na te usluge i koje mogu biti postavljene s vremena na vreme. Sve takve norme i pravila su uključeni u obaveštenja o Pravilima i Uslovima korišćenja. Ako ne prihvatate ova pravila i uslove, nemojte koristiti sajt www.rent4holiday.com

Sajt rent4holiday.com omogućava korisnicima pristup sadržajima koji su vezani za apartmane, hotele, privatne smeštaje... i sve ono sto prati ove oblasti uključujući razne komunikacione alate, forum, usluge naprednog pretraživanja, direktan kontakt sa vlasnicima. Vi se slažete i prihvatate da Usluga može sadržati reklame i da su ove reklame neophodne da bi sajt rent4holiday.com omogućio Uslugu.

Takođe se slažete da Usluga može sadržati sredstva komunikacije od strane sajta rent4holiday.com, kao što su obaveštenja o uslugama, administrativne poruke i Informator i da se ova komunikacija smatra delom članstva i da nećete biti u mogućnosti da birate njihov prijem. Vi se slažete da je Usluga obezbeđena "kao takva" i da rent4holiday ne preuzima odgovornost za nepravovremenost, brisanje, neisporuku ili nemogućnost da se sačuvaju korisnikova podešavanja.

Prilikom korišćenja usluga na sajtu rent4holiday.com, slažete se da:

1) ćete obezbediti istinitu, tačnu, aktuelnu i kompletnu informaciju o sebi ili svojoj firmi prema zahtevima postavljenim u formularu za registraciju;

2) ćete pravovremeno vršiti izmene Vaših registracionih podataka da bi bili istiniti, tačni, aktuelni i kompletni. Ako unesete bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, zastarela ili nepotpuna, rent4holiday ima pravo da suspenduje ili poništi Vaš nalog (prezentaciju) i da zabrani svako tekuće ili buduće korišćenje Usluga.

Kao korisnik usluga na sajtu rent4holiday.com, odgovorni ste za svoje postupke, posledice koje mogu proizaći iz materijala koji ste postavili ili učinili dostupnim putem Vašeg naloga za postavljanje prezentacije.

Slažete se da nećete koristiti Uslugu kako biste:

a) postavili, poslali ili na neki drugi način učinili dostupnim bilo koji sadržaj koji ugrožava autorska prava ili druga vlasnička prava;

b) postavili, poslali ili na neki drugi način učinili dostupnim materijal koji je nepristojan, klevetnički, štetan za drugog korisnika, pojedinca ili pravno lice;

c) postavili ili preneli slike ili izjave sa eksplicitnim seksualnim sadržajem;

d) postavili, preneli ili na neki drugi način učiniti dostupnim bilo koji materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo koji drugi kompjuterski kod napravljen da naruši ili limitira funkcionalnost bilo kog kompjuterskog softvera;

e) postavili, preneli ili na neki drugi način učinili dostupnim svaki materijal koji nemate pravo učiniti dostupnim po bilo kom zakonu ili pod ugovornim ili poverljivim uslovima (kao što su vlasničke ili poverljive informacije stečene ili zaključene kao rezultat radnih odnosa ili sporazuma o tajnosti podatka);

f) postavili, preneli ili na neki drugi način učinili dostupnim neželjeno ili neovlašćeno reklamiranje, promotivne materijale, "junk mail", "spam", "lance sreće", "piramidalne sheme" ili bilo koji drugi oblik nametljivosti.

g) obezbedili materijalnu pomoć ili izvore za ilegalne aktivnosti ili promovisali fizičko ili verbalno nasilje nad bilo kojom grupom, pojedincem ili promovisali nasilje nad životinjama.

h) postavili, preneli ili na neki drugi način učinili dostupnim tuđe podatke (ime, adresu, telefonske brojeve) za koje nemate ovlašćenje.

Sajt rent4holiday.com ne garantuje tačnost, integritet ili kvalitet sadržaja unetih od strane korisnika i ograđuje se od mišljenja i stavova iznetih od strane korisnika.

Sajt rent4holiday.com se postavlja pasivno pri online isporuci i postavljanju informacija od strane korisnika i nije odgovoran za pretproveru postavljenog materijala. Ako se to traži od strane korisnika, kompanija može istražiti i proveriti tvrdnje i može odlučiti da li informacije trebaju biti uklonjene ili ne. Sajt nije odgovoran za svoje korisnike u takvim situacijama. rent4holiday sa svog sajta ima pravo da ukloni takve korisnike i zabrani njihov pristup sajtu, zbog narušavanja pravila i uslova korišćenja ili kompanija ima pravo da ukloni informacije koje vređaju ili su nelegalne.

rent4holiday može preduzeti akcije ili mere protiv korisnika ili informacija unetih od strane korisnika. Unošenjem materijala u bilo kom privatnom ili javnom segmentu sajta, uključujući forum Vi dozvoljavate sajtu stalno pravo (uključujući i moralno pravo) i dozvolu da koristi, izmeni, prilagodi, postavi, prevede ili javno prezentuje sadržaj, na međunarodnom nivou ili da ga uključi u druge poslove bilo koje vrste, u masovnim medijima ili poznatim tehnologijama ili savrmenim tehnologijama. Dozvoljavate svakom upisanom pojedincu da pristupi, vizualizuje, skladišti ili kopira takve materijalu u lične svrhe. Subjekt, gore pomenut, vlasnik postavljenih materijala zadržava sva prava koja proističu iz toga.

Mi cenimo poruke od strane klijenata i pozdravljamo Vaše komentare u vezi naših usluga. Naglašavamo da nam naša politika ne dozvoljava da uvek uzmemo u obzir ili da prihvatimo kreativne ideje, predloge, inovacije ili materijale, osim onih koji su u skladu sa politikom sajta.

Kada se registrujete na sajt, bićete upitani da upišete određene informacije uključujući, bez ograničavanja, validnu email adresu. Kao dodatak Pravilima i Uslovima korišćenja, koja se mogu smatrati politikom privatnosti, na ovom sajtu, prihvatate da rent4holiday može otkriti trećoj strani, na bazi anonimnosti, određene informacije sadržane u Vašoj registracionoj prijavi.

rent4holiday neće otkriti trećoj strani Vaše ime, adresu, e-mail ili broj telefona bez Vaše saglasnosti, osim u pravne svrhe kada je otkriće takvih informacija neophodno.

rent4holiday ima pravo da Vam ponudi usluge i proizvode koje pripadaju trećoj strani, na osnovu informacija koje ste spomenuli u Vašoj registracij, u svako doba. Takve ponude mogu biti od strane Sajta ili treće strane.

Vi ste odgovorni za čuvanje poverljivosti lozinke i naloga, i u potpunosti odgovorni za sve akcije koje se odvijaju pod Vašom lozinkom ili nalogom. Saglasni ste da nas odmah obavestite o svakoj neovlašćenoj upotrebi Vaše lozinke ili naloga i obavezni da se izlogujete sa Vašeg naloga na kraju svake sesije. rent4holiday nije i ne može biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koja proističe iz Vaše greške. Dužni ste da se saglasite sa ovim.

rent4holiday zadržava diskreciono pravo da iskoristi sva svoja zakonska sredstva i momentalno poništi Vašu registraciju sa mogućnošću odbijanja pristupa ovom sajtu sa ili bez prethodnog obaveštenja.

Saglasni ste da rent4holiday može pod određenim uslovima i bez prethodnog obaveštenja, momentalno ukinuti Vaš nalog, bilo koju povezanu adresu, i pristup uslugama. Takođe, slažete se da će sva poništenja biti u skladu sa našom diskrecionom politikom i da rent4holiday neće biti odgovoran Vama ni bilo kojoj trećoj strani za bilo koje poništenje Vašeg naloga, bilo koje povezane email adrese, ili pristupu uslugama.

rent4holiday Vas ovlašćuje da vizualizujete ili sačuvate na svom računaru svaku pojedinačnu kopiju materijala sa sajta rent4holiday.com. Sadržaj ovog sajta, tekstovi, grafici, fotografije, softver kao i drugi materijali su zaštićeni autorskim pravima. Kompletan materijal je vlasništvo sajta rent4holiday.com. Kompilacija (sakupljanje i prekomponovanje) sadržaja ovog sajta je ekskluzivno pravo sajta www.rent4holiday.com zaštićeno zakonom.

Na serverima koji su u vlasništvu ili ih rent4holiday iznajmljuje, pristup bilo kog neovlašćenog korisnika je zabranjen. U slučaju pokušaja i pristupa, bez ikakve dozvole,na servere, akcija narušava pravila biće kažnjiva u skladu sa zakonima Republike Srbije.

rent4holiday ne polaže pravo vlasništva nad materijalima koje unesete ili učinite dostupnim za priključenje uslugama (uključujući obzervacije i sugestije). Unošenjem sadržaja na bilo koji deo sajta, dopuštate sajtu rent4holiday.com dozvolu da koriste, reprodukuju, izmene, prilagode, objave, prevedu, distribuiraju, spomenu Vaše ime u vezi sa unetim materijalima.

Nikakva kompenzacija neće biti data za korišćenje materijala, na način gore spomenut. rent4holiday nema obavezu da postavi ili da koristi na bilo koji drugi način materijale koje ste Vi uneli; rent4holiday ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj bilo kada bez navođenja posebnog razloga.

rent4holiday nema autorska prava nad sadržajem prikazanim na stranicama koja su namenjena prostoru za izlaganje korisnika ovog sajta. Slanjem sadržaja koji priključujete sajtu, dajete sajtu rent4holiday.com dozvolu da bez priznavanja autorskih prava reprodukuje, menja, prilagođava i objavljuje dati sadržaj, isključivo za potrebe prikazivanja, distribucije i promovisanja sajta. rent4holiday ili njegovi dizajneri imaju pravo (ali ne i obavezu) da po svojoj diskrecionoj proceni odbiju ili izbišu svaki sadržaj koji je dostupan preko usluga sajta rent4holiday.com. rent4holiday i njegovi dizajneri imaju pravo da uklone svaki sadržaj koji narušava Pravila i uslove ili je na drugi način neprimeren. Slažete se da morate da procenite i snosite sve rizike koji su povezani sa korišćenjem bilo kog sadržaja uključujući i pouzdanost, istinitost, kompletnost i korisnost takvog sadržaja.

Odnosi sa reklamnim kompanijama na sajtu www.rent4holiday.com

rent4holiday vodi reklamne kampanje i promocije na sajtu.

Korespodencija, poslovanje ili učešće u promociji reklamnih kampanja koje se nalaze na našem sajtu, uključujući plaćanje ili isporuku dobara ili usluga koje se nalaze na našem sajtu i ostali uslovi, pravila, garancije ili predstavljanja u vezi sa takvim odnosima su samo Vaša odgovornost i odgovrnost tih preduzeća. Slažete se da rent4holiday neće biti odgovoran, ili se smatrati odgovornim, za bilo kakvav gubitak ili bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kakvim aktivnostima, takođe i uzrokovanu prisustvom tih kompanija na servisu.

Prihvatanjem uslova ovog Ugovora, prihvatate i slažete se da usluga može sadržati određene komunikacije kao što su e-mejlovi ili specijalne ponude.

Linkovi ka drugim provajderima informacija i usluga

Sajt rent4holiday.com može obezbediti ili treća strana može obezbediti, linkove ka drugim World Wide Web sajtovima ili izvorima. Zbog toga što rent4holiday nema kontrolu nad takvim sajtovima i izvorima, Vi ste upoznati i slažete se da nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnjih sajtova i izvora, i ne garantuje i nije odgovorana za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod ili druge materijale ili dostupnost takvim sajtovima ili izvorima.

Šta više, Vi ste upoznati i slažete se da sajt www.rent4holiday.com ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo koju vrstu štete koja je rezultat korišćenja bilo kog sadržaja sa sajta.

Obaveze sajta www.rent4holiday.com

Zato što je korisnikova autorizacija na Internetu teška, rent4holiday ne može i ne tvrdi da je svaki korisnik onaj za kog se predstavlja. rent4holiday nema obavezu da kontroliše sadržaj koji postavljaju njegovi korisnici i ne garantuje tačnost, integritet ili kvalitet takvih sadržaja.

Materijal može sadržati netačne stvari ili pogrešno napisane stvari. rent4holiday ne odgovara za tačnost materijala na sajtu. Prihvatate i slažete se da ste sami odgovorni za oblik, sadržaj ili tačnost materijala koji postavljate na sajt.

U potpunosti se slažete da rent4holiday nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, incidentnu, specijalnu, nenamernu ili slučajnu štetu, uključujući i štete gubitka profita, nematerijalnih prava, koristi, podataka i drugih gubitaka (čak i ako je smo prethodno bili informisani o mogućnosti takvih gubitaka) koji nastaju kao rezultat:

a) korišćenje ili ne mogućnost korišćenja usluga sajta rent4holiday.com;

b) neovlašćeni pristup ili zamena Vašeg prenosa ili podataka;

c) izjave ili pojava bilo koje treće strane na sajtu rent4holiday.com;

d) bilo koja druga stvar vezana za uslugu.

Takođe shvatate i slažete se sa sledećim:

a) sami snosite odgovornost za korišćenje usluga.Usluge su obezbeđene po viđenju.

b) rent4holiday ne garantuje da će:

b.1) usluge biti u skladu sa Vašim zahtevima,

b.2) usluge biti neprekidne, na vreme, sigurne ili bez grešaka;

b.3) rezultat koji se može postići korišćenjem usluga biti pouzdan i tačan

b.4) svaka greška u softveru biće ispravljena;

c.) svaki materijal skinut ili drugačije pribavljen putem korišćenja naših usluga je pribavljen na Vašu odgovornost i rizik i Vi ste odgovorni za svaku štetu nanetu Vašem kompjuterskom sistemu ili gubitku podataka koje je nastao kao rezultat skidanja takvog materijala.

Ako je bilo koja odredba u ovim Pravilima i uslovima nepravilna sa pravnog stanovišta, nepravilnost takve odredbe neće uticati na neprimenjivost ostalih odredbi Pravila i uslova. Pravila i uslovi predstavljaju sporazum između Vas i sajta www.rent4holiday.com u pogledu načina i uslova korišćenja sajta rent4holiday.com.

Ova Pravila i Uslove možemo menjati s vremena na vreme, bez toga da Vas obavestimo o tome. Možete pogledati poslednju verziju Pravila i Uslova uvek ako pristupite ovoj strani.

Pravila i Uslovi sadrže celokupan ugovor između Vas i rent4holiday.com i određuje Vaše korišćenje usluga na sajtu rent4holiday.com. Takođe, možete biti i predmet dodatnih pravila i uslova koja se mogu primeniti kada koristite ili kupujete određene druge usluge na sajtu, partnerske usluge, sadržaj trećih strana, ili softver trećih strana.